Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Sto podob a sto let Becherovy vily

Kategorie: zprávy

Tisková zpráva k VÝSTAVĚ

STO PODOB A STO LET BECHEROVY VILY

Pořadatel: Galerie umění Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Místo konání: Interaktivní galerie Becherova vila, Krále Jiřího 9

Zahájení: čtvrtek 3. dubna 2014 v 17 hodin, výstavu uvedou: Jan Samec, ředitel galerie, Ivana Klsáková, kurátorka Becherovy vily

Autoři: Ivana Klsáková, Mgr. Lubomír Zeman

Termín výstavy: 3. 4. – 8. 6. 2014

Otevírací doba: otevřeno denně mimo pondělí 10.00 – 17.00 hodin

Vstupné: 40,- / 20,- Kč

Partneři projektu: Barrandov Studio a.s, Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a.s., Národní památkový ústav, územní pracoviště v Lokti

Vystavená díla jsou zapůjčena: Barrandov Studiem a.s, Statutárním městem Karlovy Vary, Muzeem Karlovy Vary, Národním technickým muzeem, Domem dětí a mládeže Karlovy Vary a ze soukromých sbírek.


Myšlenková osnova výstavy Sto podob a sto let Becherovy vily je uspořádána jako průřez stoletou existencí budovy z pohledu architektonického i historického. Zároveň je ve výstavě věnován velký prostor všem jejím uživatelům, ať už budovu obývali k jejímu prospěchu či nikoliv.

První výstavní sál se soustředí na atmosféru lázeňského města před první světovou válkou. Stavební boom odstartovaný v průběhu 19. století zasáhl na počátku století následujícího také příslušníky jedné z nejvýznamnějších karlovarských rodin. Gustav Becher, který přispíval k obchodním úspěchům rodinné likérky po třicet let, završil svůj život stavbou noblesního rodinného paláce v karlovarské vilové čtvrti Westend. Stavba moderní vily podle projektu Karla Hellera byla zahájena v roce 1913 a ukončena v květnu následujícího roku. V prvním výstavním sále, který by měl navodit či připomenout náladu prosperujícího lázeňského města na počátku 20. století, bude i řada reálií souvisejících s výrobou Becherovky a především Gustavem Becherem, včetně zcela raritního pohledu do jídelny v Becherově vile během oslav jeho osmdesátých narozenin.

Obsah druhého výstavního sálu je jednoznačně zaměřený na architekturu Becherovy vily, jednak v kontextu karlovarské a evropské architektury, dále se zabývá rekonstrukcí budovy a také Karlem Hellerem a dalšími objekty, které byly v Karlových Varech realizovány dle jeho projektů. Texty k této části výstavy odborně zpracoval historik architektury Mgr. Lubomír Zeman. Velkou zajímavostí bude prezentace jednoho ze dvou dochovaných a zrestaurovaných vitrážových oken ze sbírek Národního technického muzea, drobných technických kuriozit z původního vybavení Becherovy vily ze soukromé sbírky, modelu Becherovy vily a plánů ke stavbě budovy.

Ve třetím výstavním sále je uveden, až pokud dovolují prameny, kompletní výčet dalších uživatelů Becherovy vily od Spolku pro chemickou a hutní výrobu, přes národní správu v poválečných časech, až po současnost. V tomto výstavním sále je nejvíce pozornosti a prostoru poskytnuto působení Domu pionýrů a mládeže, který budovu užíval 36 let, což je pětkrát delší časový úsek, než který v budově strávili původní majitelé. Cílem této části expozice rozhodně není zhodnocení činnosti uvedené organizace v historických souvislostech, ale spíše připomínka nepřeberného množství zájmových kroužků a programů, které Dům pionýrů a mládeže každoročně připravoval od počátku padesátých let do roku 1987 v Becherově vile pro karlovarské děti a mládež. Některé ze zájmových kroužků technických i uměleckých se vypracovaly k mimořádným kvalitám a kontinuálně působí více než 40 let.

Posledním nezanedbatelným momentem, který výrazně ovlivnil především fyzický stav Becherovy vily, je období po roce 1987, kdy byla budova zcela nevyužívaná a devastovaná. Záchranou byl pro Becherovu vilu až počátek 21. století, kdy ji do své správy včetně pozemků získal Karlovarský kraj. Ten inicioval a zafinancoval v letech 2009 – 2011 kompletní rekonstrukci, která citlivě respektovala původní stav z roku 1914. Od počátku bylo programovým záměrem zřídit v budově kulturní centrum pro občany regionu. V budově dnes sídlí Interaktivní galerie Becherova vila, která je pobočkou Galerie umění Karlovy Vary.

Galerie získala pro svou činnost překrásné prostory s perfektním zázemím a už 30.

června 2011 přivítala první návštěvníky. Poslední část výstavy ozřejmí aktivity, nabídku i výsledky výtvarně – naučných programů, které Becherova vila veřejnosti nabízí. Výstava je doplněna interaktivními prvky a hrami, které jsou určeny především dětským návštěvníkům.

Ivana KlsákováPočasí na výlet