Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Nabídka reklamních služeb

Horoskopy

Kategorie: Horoskopy

Horoskop pro dnešní den

Zadejte datum svého narození – den, měsíc, rok – a klikněte na Horoskop

(může se stát, že budete muset povolit vyskakovací okna)


Den:
 


Měsíc:
 


Rok:
 

 

 

 

Znamení zvěrokruhu

Kategorie: Horoskopy

Znamení zvěrokruhu

Poznáváte se?

beran-wBeran:

Beran je prvním znamením zvěrokruhu. Představuje princip vůle a proces bytí.

Živel: Oheň
Dynamika: Kardinální
Vládce: Mars

Úkolem Berana je v člověku probudit prvotní záblesk vědomí, pocit ega. Tradičně je spojován s odvahou, iniciativou, rozjásaností apod. Jeho cyklický význam plyne ze skutečnosti, že opravdu začíná v okamžiku jarní rovnodennosti, tedy v okamžiku vyrovnání sil dne a noci.

byk-wBýk:

Býk – druhé znamení zvěrokruhu. Představuje princip vlastního úsilí – původní surová energie tryskající ze znamení Berana začíná postupně nabírat na směru.

 

Živel: Země
Dynamika: Fixní
Vládce: Venuše

Býk bývá tradičně spojován s vlastnictvím, praktičností, rozhodností, vůlí, odhodláním apod. V humanistické astrologii představuje fázi posílení sebevědomí skrze ztotožnění se s hmotou.

blizenci-wBlíženci:

Blíženci – třetí znamení zvěrokruhu. Jsou odrazem procesu utváření vztahů a tedy i dalším krokem k rozvoji osobnosti.

 

Živel: Vzduch
Dynamik : Proměnlivá
Vládce: Merkur

Zatím co Beran přináší energii, Býk dává energii tvar, Blíženci přidávají intelekt. Protože se jedná o znamení proměnlivé a zároveň vzdušné, je z celého Zvířetníku znamením nejméně stálým. Posláním Blíženců je posílení pocitu jistoty. Tradičně je toto znamení spojováno s každodenním životem a vším, co život přináší, tedy nestálost, neklid, dvojsmysl.

rak-wRak:

Rak – čtvrté znamení zvěrokruhu. Představuje princip růstu. Energie se koncentruje, oblast činnosti se začíná velmi úzce vymezovat. Jeho posláním je integrace.

Živel: Voda
Dynamika: Kardinální
Vládce: Luna

Rak mimo jiné začíná vyplňovat doposud zanedbávanou citovou složku člověka. V tradiční astrologii znamená spojení s domovem, rodinou a již jmenovanými city. U žen by se dalo mluvit o mateřském instinktu.

lev-wLev:

Lev – páté znamení zvěrokruhu. Základní struktura vývoje osobnosti jedince je v tomto znamení uzavřena. Lev přináší sebeuvědomění, potřebu sebevyjádření a obdivu.

 

Živel: Oheň
Dynamika: Fixní
Vládce: Slunce

Posláním Lva je realizace jedincových záměrů. Tradičně bývá spojován s tvorbou, sebedůvěrou, egoismem, důstojností, ale také s zábavou a rozkoší.

panna-wPanna:

Panna – šesté znamení zvěrokruhu. Panna se orientuje na společnost. Naproti povýšenému Lvu je Panna doplněna o aspekt společnosti a tedy i podřídivosti – zájem společnosti se dostává do popředí.

Živel: Země
Dynamika: Proměnlivá
Vládce: Merkur

Posláním Panny je usměrnit emoce. Tradičně bývá spojována s kritičností, intelektem, náročností, smyslem pro detail.

vahy-wVáhy:

Váhy – sedmé znamení zvěrokruhu, znamení, kterým se dostáváme do druhé poloviny Zvířetníku. Váhy představují idealistické principy. Osobnost se ve Váhách učí navazovat kontakty s okolím, začíná sebe sama chápat jako součást společenství.

Živel: Vzduch
Dynamika: Fixní
Vládce: Venuše

Posláním Vah je zapojit jedince do společenského celku. Tradičně bývají Váhy spojovány se společenským vědomím a se vztahy s okolím.

štir-wŠtír:

Štír – osmé znamení zvěrokruhu. Je to asi nejkomplikovanější znamení zvěrokruhu. Je to nejméně pochopitelná kvalita a proto také lidé v tomto znamení bývají mnohdy odsunuti pro svoji povahu na okraj společnosti, aniž by byli pochopeni. Štír je první znamení zvěrokruhu uvědomující si smrt, kterou vnímá jako proces změny.

Živel: Voda
Dynamika: Fixní
Vládce: Pluto

Posláním tohoto znamení je snaha stát se větším a touha po transcendentnu. Tradičně je spojován se sexem, vůlí, magií, okultismem, žárlivostí, prostopášností.

strelec-wStřelec:

Střelec – deváté znamení zvěrokruhu. Tímto znamením pokračuje vývoj individua v sociální oblasti. Společnost začíná být chápána více v abstraktní úrovni. Střelec se snaží proniknout do podstaty společenských jevů a prostřednictvím společnosti se také realizuje.

Živel: Oheň
Dynamika: Proměnná
Vládce: Jupiter

Posláním Střelce je rozvoj a integrace společenství. Tradičně bývá spojován s filozofií, náboženstvím, idealismem, vzděláním.

kozoroh-wKozoroh:

Kozoroh – je desátým znamením zvěrokruhu. Představuje princip společenské funkce – proces dosahování společenského postavení a energii užívanou ke kolektivním společenským účelům. Kozoroh přijímá soudobý společenský pořádek, jeho pravidla a principy.

Živel: Země
Dynamika: Kardinální
Vládce: Saturn

Posláním Kozoroha je společenská integrace. Tradičně je spojován s postavením, politikou, důvěrou ve sopečnost, ambicemi na zařazení se do společnosti.

vodnar-wVodnář:

Vodnář – jedenácté znamení zvěrokruhu. Váhy jsou povětšinou uváděny jako nejvhodnější partneři ve vztahu dvou lidí, naproti tomu Vodnář je základním stavebním prvkem společenství. Představuje společenské projevy, proces vyjadřování společenského postavení a energii k tomu užívanou.

Živel: Vzduch
Dynamika: Fixní
Vládce: Uran

Vodnářovým posláním je zajistit patřičnou odezvu na společenské potřeby. Tradičně bývá spojován s vědou, genialitou, uměním, ale i politikou, revolucemi a humanitou.

ryby-wRyby:

Ryby dvanácté a tedy poslední znamení zvěrokruhu. Druhé velmi rozporuplné znamení. Nakonec už v grafickém znázornění Ryb vidíme dvě naproti sobě plující ryby, čímž je jasně vystižena samotná rozpolcenost tohoto znamení. Rybami je vývojový cyklus individua dokončen.

Živel: Voda
Dynamika: Proměnlivá
Vládce: Neptun

Posláním Ryb je dosáhnout v konečné fázi souladu mezi oběma protichůdnými životními energiemi. Tradičně bývají Ryby spojovány s mysticismem, sensitivitou, hlubokým pocitovým rozsahem. Ryby mohou také často řešit své osobní problémy útěkem z reality, či sklonem k závislosti na alkoholu apod.

 

 

Počasí na výlet