Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Zámek Bečov

Kategorie: Výlety

becov-zari-2009-189-wStátní hrad a zámek
Bečov nad Teplou


Nám. 5. května č. 13
364 64 Bečov nad Teploutel./fax: +420 353 999 394

GSM: 606 659 637

e-mail: info@zamek-becov.cz

http://www.zamek-becov.cz


Kulturní akce na zámku Bečov


Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku 14. století rodem pánů
z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Nejvýše na skále je položen gotický hrad, který byl raně renesanční úpravou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami. Hradní nádvoří lemuje kromě čtverhranné věže s kaplí a vestavěnými tabulnicemi i Pluhovský palác a konírny. Pod hradem stojí zámek z 18. století, který má již renesanční jádro.

Díky vnukovi Alfreda, Friedrichu Georgovi a zejména jeho ženě Marii Adelheid Sylva-Tarouca byl v Bečově vybudován rozsáhlý krajinářský park, který byl ve své době nazýván druhými Průhonicemi.

relikviarNejvětší vzácností expozice v zámku je relikviář sv. Maura, památka evropského významu. Byl zhotoven v 1. čtvrtině 13. století pro benediktinské opatství ve Florennes (v dnešní Belgii) pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje.  Po vyplenění kláštera, během Francouzské revoluce, byl relikviář odložen v místním kostele. V roce 1838 ho od církve koupil Alfred de Beaufort, nechal jej opravit a po výstavě v roce 1888 převézt na Bečov. Příslušníci rodu de Beaufort museli na konci 2.světové války opustit Českou republiku a relikviář předtím zakopali pod podlahu hradní kaple. Dne 5. listopadu 1985 ho zde po ročním pátrání nalezli čeští kriminalisté ve značně poškozeném stavu. Po náročném a dlouhodobém restaurování je relikviář prezentován v trezorové místnosti s řízeným klimatem. K němu je připojena jedinečná expozice, seznamující s jeho pohnutou historií a náročným restaurováním. Relikviář byl v minulém roce vystavován ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde tuto unikátní památku, která je odborníky považována po korunovačních klenotech za naši druhou nejcennější, vidělo více než 20 tisíc návštěvníků.

Na zámku Bečov se během roku koná mnoho akcí. Můžete se zde vydat na naučnou stezku “Šibeniční vrch” nebo se podívat do Muzea historických motocyklů a hraček.

Informace a foto z www.zamek-becov.cz


Tajemství hradu Bečov.

V objektu středověkého hradu na provizorním úložišti kamene byly objeveny zapomenuté zbytky věhlasné mineralogické a paleontologické sbírky Beaufort -Spontinů. Význam kvality nezvěstné sbírky minerálů podtrhují nejen dostupné kusé písemné zprávy, ale také fakt, že zájem o přírodovědné obory vévody Beaufort-Spontina prakticky realizoval mimo jiné ve spolupráci se svým tchánem Sylva-Taruccou zřízením Bečovského alpinia, ve své době přezdívaného „druhé Průhonice“.
Tisková zpráva o nálezu.


Vyhlášení výsledků architektonické soutěže o návrh na obnovu hradu Bečov

Architektonická soutěž Národního památkového ústavu o návrh na koncepční a celkové řešení záchrany a využití dosud nepřístupné části areálu horního hradu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou už zná svého vítěze.

Soutěž  proběhla v rámci projektu „Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“, jehož cílem je nejen příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní proces realizace.

Výsledky soutěže


5. až 7. listopadu 2010 proběhly na zámku Bečov

Oslavy objevu století – relikviáře sv. Maura

becovske-slavnosti-listopad-2010-info-kvRelikviář sv. Maura byl objeven před 25 lety, 5. listopadu 1985, a při této příležitosti byla na hradě velice zajímavá beseda s přímými účastníky objevení relikviáře, JUDr. Františkem Maryškou, který se svojí pátrací skupinou  relikviář našel pod podlahou hradní kaple, a Karlem Mackem – emeritním kastelánem, který má obrovskou zásluhu na tom, že se relikviář po náročném restaurování vrátil zpět do Bečova a nezůstal v Praze
v Umělecko-průmyslovém muzeu. beseda-relikviar-sv-maura-w_0
Pan Macek vzpomínal, jak před odvezením relikviáře policií do Prahy vystavil doklad o zapůjčení předmětu ze sbírek hradu Bečov, takže logicky zase musel být vrácen zpět. Jinak bychom určitě o tuto jedinečnou památku přišli a zůstala by
v Praze. Relikviář byl přes zimu 2011 zapůjčen do Prahy, kde byl vystavován ve Vladislavském sále Pražského hradu (záštitu nad výstavou převzala paní Livie Klausová). Pražská výstava určitě přispěla k jeho popularitě a k dalšímu zvýšení návštěvnosti bečovského zámku – vždyť tuto unikátní památku, která je odborníky považována po korunovačních klenotech za naši druhou nejcennější památku, vidělo v Praze více než 20 tisíc návštěvníků výstavy.

ak-sochar-andrej-sumbera-restaurator-relikviare-info-kvAkademický sochař Andrej Šumbera seznámil přítomné
s náročnou prací při restaurování relikviáře, která trvala 8 let a na které má největší podíl.

Kromě už zmíněných pánů byla besedě přítomna starostka Bečova Olga Hálková a kastelán Mgr. Tomáš Wizovský, kteří předali pánům Mackovi a Maryškovi klíče od hradu Bečov (oba pánové budou i čestnými občany města).klice-od-hradu-becov-w

Navzdory nepříznivému počasí (které však bylo objednáno aby připomnělo dobu před 25 lety, neboť tehdy též vytrvale pršelo) se oslav zúčastnila velká řada návštěvníků, kteří odcházeli velice spokojeni. Určitě se na jaře vydejte na zámek Bečov, prohlédněte si nejen zámek, ale  rovněž překrásné okolí Bečova nad Teplou.Počasí na výlet