Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Zámek Bečov

Kategorie: Výlety

becov-zari-2009-189-wStátní hrad a zámek
Bečov nad Teplou

 

Nám. 5. května č. 13
364 64 Bečov nad Teplou

 

 

tel./fax: +420 353 999 394

GSM: 606 659 637

e-mail: info@zamek-becov.cz

http://www.zamek-becov.cz

 

Kulturní akce na zámku Bečov

 

Hrad Bečov nad Teplou byl založen na počátku 14. století rodem pánů
z Oseka, jimž náležel spolu s panstvím téměř dvě století. K největšímu rozvoji hradu došlo koncem 15. století a v první polovině 16. století, kdy hrad patřil rodu Pluhů z Rabštejna. Nejvýše na skále je položen gotický hrad, který byl raně renesanční úpravou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami. Hradní nádvoří lemuje kromě čtverhranné věže s kaplí a vestavěnými tabulnicemi i Pluhovský palác a konírny. Pod hradem stojí zámek z 18. století, který má již renesanční jádro.

Díky vnukovi Alfreda, Friedrichu Georgovi a zejména jeho ženě Marii Adelheid Sylva-Tarouca byl v Bečově vybudován rozsáhlý krajinářský park, který byl ve své době nazýván druhými Průhonicemi.

relikviarNejvětší vzácností expozice v zámku je relikviář sv. Maura, památka evropského významu. Byl zhotoven v 1. čtvrtině 13. století pro benediktinské opatství ve Florennes (v dnešní Belgii) pro ostatky sv. Jana Křtitele, sv. Maura a sv. Timoteje.  Po vyplenění kláštera, během Francouzské revoluce, byl relikviář odložen v místním kostele. V roce 1838 ho od církve koupil Alfred de Beaufort, nechal jej opravit a po výstavě v roce 1888 převézt na Bečov. Příslušníci rodu de Beaufort museli na konci 2.světové války opustit Českou republiku a relikviář předtím zakopali pod podlahu hradní kaple. Dne 5. listopadu 1985 ho zde po ročním pátrání nalezli čeští kriminalisté ve značně poškozeném stavu. Po náročném a dlouhodobém restaurování je relikviář prezentován v trezorové místnosti s řízeným klimatem. K němu je připojena jedinečná expozice, seznamující s jeho pohnutou historií a náročným restaurováním. Relikviář byl v minulém roce vystavován ve Vladislavském sále Pražského hradu, kde tuto unikátní památku, která je odborníky považována po korunovačních klenotech za naši druhou nejcennější, vidělo více než 20 tisíc návštěvníků.

Na zámku Bečov se během roku koná mnoho akcí. Můžete se zde vydat na naučnou stezku “Šibeniční vrch” nebo se podívat do Muzea historických motocyklů a hraček.

Informace a foto z www.zamek-becov.cz

 

Tajemství hradu Bečov.

V objektu středověkého hradu na provizorním úložišti kamene byly objeveny zapomenuté zbytky věhlasné mineralogické a paleontologické sbírky Beaufort -Spontinů. Význam kvality nezvěstné sbírky minerálů podtrhují nejen dostupné kusé písemné zprávy, ale také fakt, že zájem o přírodovědné obory vévody Beaufort-Spontina prakticky realizoval mimo jiné ve spolupráci se svým tchánem Sylva-Taruccou zřízením Bečovského alpinia, ve své době přezdívaného „druhé Průhonice“.
Tisková zpráva o nálezu.

 

Zahájení návštěvnické sezony 2022

TISKOVÁ ZPRÁVA z 1. dubna 2022

Po více než desetileté přípravě a dvouleté intenzivní stavební rekonstrukci Pluhovského paláce dne 24. listopadu 2021 slavnostně otevřel za přítomnosti významných představitelů České republiky, Karlovarského kraje, města Bečova nad Teplou a zahraničních hostů Národní památkový ústav novou interaktivní muzejně-galerijní expozici relikviáře svatého Maura a poprvé v historii též došlo ke zpřístupnění hradního nádvoří, nově vybudované zadlážděné cesty ve stylu via alpia a hradní vyhlídky nejširší veřejnosti. Plnohodnotná návštěvnická sezona 2022 právě začala.

Stavební obnova Pluhovského paláce a vytvoření nové expozice relikviáře svatého Maura byly financovány ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačních titulů Ministerstva kultury iniciovaných správou SHZ Bečov a dále z vlastních zdrojů Národního památkového ústavu. Celkové náklady dosáhly souhrnné výše 170 mil. Kč. Samotnému přestěhování významné románské památky z dolního do horního zámku předcházela řada kroků spočívajících např. v kontrole ostatků nejvyšším církevním představitelem v zemi arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou, kompletní fotografické dokumentace v 3D a rekonzervace vnějšího pláště ak. soch. Andrejem Šumberou. Svoji nezastupitelnou roli při přesunu do nové trezorové místnosti, pak hráli bezpečnostní složky.

 

Největší novinkou sezóny 2022 je nově otevřená expozice relikviáře svatého Maura v prostoru Pluhovského paláce. Expozice je nyní vybudována jako muzejně-galerijní, tzn. návštěvníci si tak mohou nyní volně prohlédnout nejen relikviář, ale i expozici s celou řadou interaktivních prvků.

V Pluhovském paláci tak kromě nové interaktivní expozice relikviáře svatého Maura vnikl universální multifunkční sál, edukační učebna, prostory pro workshopy, nová pokladna s rozšířeným zázemím pro prodej suvenýrů, šatnou, sociální zázemím pro návštěvníky a v neposlední řadě též stylizovaná hradní kavárna. Překvapením nové instalace je též prezentace autentické gotické hradní brány nalezené při archeologickém výzkumu. Díky podpoře NTM v Praze a zápůjčce speciální konstrukce vyrobené původně pro výstavu Civitas Carolina bylo možné tuto bránu ve složeném tvaru, nedaleko od původního místa, opět vztyčit.

Díky obnovenému provozu edukačního centra si mohou skupiny objednat individuální prohlídku, která bude vytvořena přímo na míru požadavků našich návštěvníků. Skupiny také mají nově možnost si objednat i tvořivý workshop.

Další novinkou sezóny 2022 bude zprovoznění obnoveného dřevěného mostku pod Bergfritem, který umožní návštěvníkům procházet nejen vnější, ale i vnitřní okruh Okružní komunikace s oblíbenou naučnou stezkou. Ve spolupráci s Filmovým klubem Toužim zahájíme v našem zámeckém kině pravidelné projekce. Též bude zachován volný přístup na hradní vyhlídku s nevšední možností si vedle bezkonkurenčního výhledu do okolí také prakticky vyzkoušet měření rychlosti větru dle tzv. Beaufortovy stupnice. Cykloturisty jistě příjemně překvapí nová dokovací stanice s univerzálními nabíjecími kabely pro elektrokola a na horolezce čeká lezecká stěna Bečovský ostroh. Všechny návštěvníky uvítá do široka otevřená zámecká brána,ve které se nově nachází výjezdní pilíř zabraňující vjezdu aut.

Z důvodu reinstalace Dolního zámku, kde v současnosti vzniká nová expozice a bude zde prezentována restaurovaná ložnice vévodkyně či obnovená honosná jídelna v polygonální věži, nebude v letošní sezóně zámek otevřený.

Patrně dojde i na některá další omezení v podobě nutnosti obchozí a objezdné trasy v případě zahájení prací na odstranění havárií na arkádovém mostě či terasní zdi v ulici Pod Zámkem nebo dočasného zmenšení prostoru na hlavním hradním nádvoří zabraného pro zázemí stavby obnovy interiéru hradu či dokončení spojovací terasy mezi hradem a Pluhovským palácem.

Právě dokončený časosběrný videoklip z proměny Pluhovského paláce https://youtu.be/pxeOb1xkZY0.

 

 

5. až 7. listopadu 2010 proběhly na zámku Bečov

Oslavy objevu století – relikviáře sv. Maura

becovske-slavnosti-listopad-2010-info-kvRelikviář sv. Maura byl objeven před 25 lety, 5. listopadu 1985, a při této příležitosti byla na hradě velice zajímavá beseda s přímými účastníky objevení relikviáře, JUDr. Františkem Maryškou, který se svojí pátrací skupinou  relikviář našel pod podlahou hradní kaple, a Karlem Mackem – emeritním kastelánem, který má obrovskou zásluhu na tom, že se relikviář po náročném restaurování vrátil zpět do Bečova a nezůstal v Praze
v Umělecko-průmyslovém muzeu. beseda-relikviar-sv-maura-w_0
Pan Macek vzpomínal, jak před odvezením relikviáře policií do Prahy vystavil doklad o zapůjčení předmětu ze sbírek hradu Bečov, takže logicky zase musel být vrácen zpět. Jinak bychom určitě o tuto jedinečnou památku přišli a zůstala by
v Praze. Relikviář byl přes zimu 2011 zapůjčen do Prahy, kde byl vystavován ve Vladislavském sále Pražského hradu (záštitu nad výstavou převzala paní Livie Klausová). Pražská výstava určitě přispěla k jeho popularitě a k dalšímu zvýšení návštěvnosti bečovského zámku – vždyť tuto unikátní památku, která je odborníky považována po korunovačních klenotech za naši druhou nejcennější památku, vidělo v Praze více než 20 tisíc návštěvníků výstavy.

ak-sochar-andrej-sumbera-restaurator-relikviare-info-kvAkademický sochař Andrej Šumbera seznámil přítomné
s náročnou prací při restaurování relikviáře, která trvala 8 let a na které má největší podíl.

Kromě už zmíněných pánů byla besedě přítomna starostka Bečova Olga Hálková a kastelán Mgr. Tomáš Wizovský, kteří předali pánům Mackovi a Maryškovi klíče od hradu Bečov (oba pánové budou i čestnými občany města).klice-od-hradu-becov-w

Navzdory nepříznivému počasí (které však bylo objednáno aby připomnělo dobu před 25 lety, neboť tehdy též vytrvale pršelo) se oslav zúčastnila velká řada návštěvníků, kteří odcházeli velice spokojeni. Určitě se na jaře vydejte na zámek Bečov, prohlédněte si nejen zámek, ale  rovněž překrásné okolí Bečova nad Teplou.Počasí na výlet