Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Krásenská vyhlídka

Kategorie: Výlety

krasenska_vyhlidka-wKrásenská vyhlídka a Dlouhá stoka

Výlet na Krásenskou vyhlídku Vám přinese nádherné pohledy do okolí, seznámíte se s jedinečnou stavbou Dlouhá stoka, pokud budete mít dost sil a dostatek zásob, tak můžete jít proti proudu až na Kladskou.
Nezapomeňte se projít i po obci Krásno, navštivte hornické muzeum, prohlédněte si pseudorománský kostel sv. Kateřiny, dřevěnou zvonici, radnici, náměstí s dřevěnými plastikami.

krasenska-vyhlidka-03-www

Obec Krásno se nachází jižně od Karlových Varů, v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. První zmínka o Krásnu je z roku 1347, rozvoj městečka byl spojen s rudným hornictvím. Ložiska cínu zde byla těžena patrně již v 10. století. Dle současných průzkumů dosahuje zrudnění hloubek okolo 500 metrů. Za celé období těžby ložiska Horní Slavkov a Krásno je odhadována produkce cínu na neuvěřitelných 60 000 tun. Krásno bylo od roku 1547 svobodné královské horní město, koncem 16. století však nastal pokles těžby cínu a zdejší obyvatelé se museli pohlédnout po jiných zdrojích obživy. Začal rozvoj puškařství, výroba textilu a porcelánu. V letech hospodářské krize 1930 až 1936 se rozhodli místní obyvatelé postavit v blízkosti obce vyhlídku pro pozvednutí cizineckého ruchu. Podobu vyhlídky navrhli ve spolupráci s architektem Fritzem Hoffmannem, stavbu vyhlídky vedla komise cizineckého ruchu pod vedením Alfreda Rupperka. Stavba začala v srpnu 1933, v říjnu téhož roku byla přerušena pro nedostatek finančních prostředků, znovu se pokračovalo až v červnu 1934. Stavba byla dokončena 2. října 1934, slavnostně byla otevřena 23. června 1935. Celkové náklady představovaly částku  47 768 Kč.

Vyhlídka je zvláštní tím, že na vyhlídkovou plošinu vedou točité schody pominaret_malwija_v_samare-w vnějším obvodu stavby. Podoba vyhlídky je údajně inspirována minaretem z města Samarra v Iránu.

Po druhé světové válce vyhlídka chátrala a na počátku 90. let bylo jasné, že ji může zachránit jen generální oprava. Podařilo se zajistit 1 milion korun, jednou polovinou přispěla Státní památková péče a druhá polovina předpokládané částky na rekonstrukci byla získána z veřejných sbírek. Rekonstrukci dle projektu Bořivoje Aubrechta ze Sokolova zahájila firma Ekostav Krásno v květnu 1996, dne 5.července 1997 byla vyhlídka znovu slavnostně otevřena. Celkové náklady rekonstrukce byly 1 296 512 Kč. Rozhledna má výšku 25 metrů, průměr základny 11 metrů, nadmořská výška vyhlídkové plošiny, na kterou vede 120 schodů, je 801 metr.

vyhlidka-vita_vas-wKrásenská vyhlídka nabízí za hezkého počasí jedinečný výhled na chráněnou krajinnou oblast Slavkovský les. Na ochozu věže jsou porcelánové orientační desky s dobře vyznačenými vrcholy v dalekém i blízkém okolí.Na vyhlídku je možné jít po žluté značce vedoucí z obce Krásno, mnohem zajímavější je však vydat se ze středu obce po silnici směrem na Bečov a zhruba 100 metrů za hřbitovem odbočit přes louku dle orientační cedule doprava.

Dojdete totiž k Dlouhé stoce, jedinečnému vodnímu stavebnímu dílu, kterédlouha_stoka-w má svůj počátek v 16. století. Protože se základní podmínkou existence těžby cínu v prostoru Horní Slavkov – Krásno stala nutnost zajistit dostatek vody pro úpravárenské a hutní práce a stávající přírodní vodní toky nestačily, bylo je třeba posílit svody z větších vzdáleností, zejména z rašelinišť a horských toků z okolí Kladské. A tak v roce 1530 byla vyměřena trasa příkopu, který byl nazván Flossgraben /v překladu příkop pro plavení dřeva/, dnes zvaný Dlouhá stoka. Vlastní práce byly zahájeny v roce 1531, příkop byl dokončen v roce 1536. Účel stavby byl dvojí, nejen posílit přívod vody do Slavkovského údolí, ale současně být i přepravní tepnou pro dopravu dřeva z kynžvartských lesů. Již v roce 1533 byl vydán Janem Pluhem z Rabštejna první psaný řád na užívání tohoto vodního díla. Během 16. století se vodní soustava stále zdokonalovala. Byla tvořena obdivuhodnou sítí kanálů přes 30 km dlouhou. Její součástí byla i soustava 10 velkých báňských rybníků, napájela 52 rudních mlýnů, měla 35 mostů, 14 stavidel a spád od 0,35 do 0,8 metru. Celková délka Dlouhé stoky byla 24 km, tvar koryta byl lichoběžníkový o šířce dna 1,2 až 3 metry. Průměrná hloubka dosahovala 1 metr. Dlouhá stoka vytéká z Kladského rybníka.                           
Na svou dobu se jednalo o vodní dílo, které ve střední Evropě v 16. století nemělo obdoby rozsahem, ani způsobem provedení.

Cesta kolem Dlouhé stoky vede v příjemném stínu stromů, na rychlém proudu vody je vidět, že spád je značný, u stavidla je odbočka vpravo na vyhlídku. Doporučuji projít se při zpáteční cestě z vrcholu dále po břehu Dlouhé stoky, zhruba 20 metrů madona-wod stavidla proti proudu je na levém břehu Madona z roku 1992, dále vede cesta romantickým příšeřím, kdy se člověku ještě zdaleka nechce vrátit zpět. A pokud jste někde nenechali dopravní prostředek, pro který se musíte vrátit, máte vytrvalost a dostatečné zásoby, můžete pokračovat kolem Dlouhé stoky až k jejím začátkům.

Poslední rekonstrukce Dlouhé stoky byly provedeny roku 1908. V pozdějších letech bylo provedeno zúžení koryta, po druhé světové válce došlo k narušení a částečnému zrušení některých částí stavby. S Dlouhou stoku se setkáte i ve středu obce Krásno, kde protéká betonovým korytem.

Mezi další zajímavosti obce Krásno patří pseudorománský kostel sv. Kateřiny, který by si zasloužil celkovou rekonstrukci, původně pozdně gotická radnice, která byla v r. 1852 přestavěna empírově, pomník obětem pochodu smrti v roce 1945, nová kašna z roku 2001. Doporučuji návštěvu Hornického muzea, které najdete na okraji obce vpravo od silnice směr Horní Slavkov. V muzeu najdete kromě historie těžby rudy v oblasti Horní Slavkov – Krásno i sbírku nerostů a těžní parní stroj z dolu Marie v Královském Poříčí, který je mimochodem krásně zrestaurován.

Pokud se vydáte z Krásné směrem na Sokolov, dojdete k památníku bývalé obce Litrbachy-Čistá, která byla po druhé světové válce úplně zničena. Kousek za památníkem je vchod do bývalého dolu Jeroným, v současné době probíhají práce na zpřístupnění dolu běžným návštěvníkům.          
Do Krásna se můžete dostat dle přiložené mapy buď z Bečova n/Teplou /odbočka směr Horní Slavkov, Sokolov/, projedete krásnou kopcovitou krajinou s mnoha serpentinami, pro běžné cyklisty jde o pořádný výšlap nebo z Lokte /odbočka směr Horní Slavkov, Krásno, Bečov/. I zde se při jízdě na kole pořádně zadýcháte. Přeji Vám, abyste prožili hezký a zajímavý den s dobrou vyhlídkou.

informace o Krásenské vyhlídce:mapa-krasenska-vyhlidka
výška rozhledny         25 m
průměr základny         11 m
průměr vyhlídkové plošiny    4,2 m
síla zdiva u základů    2,5 m
objem zdiva    850 m2
120 schodů
nadmořská výška vyhlídkové plošiny           801 m


Poloha Krásenské vyhlídky na Mapy.cz

Zpravodaj karlovarského regionu – info KV

aktuální tipy kam za kulturou: výstavy, koncerty, přednáškyPočasí na výlet