Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Cheb

Kategorie: Výlety

Město Cheb

„My, Jindřich, král z Boží milosti, dáváme všem na vědomí, že jsme svému služebníkovi Otnantovi darovali část lesa u cesty směřující od Chebu.“

(Z listiny císaře Jindřicha IV. z 13. února 1061)

Toto je první písemná zmínka o Chebu z roku 1061, zároveň je to i nejstarší doklad kolonizace území kolem Chebu. Jako město je Cheb poprvé zmiňován v listině z roku 1203, takže jde určitě o nejstarší město na západě Čech.

Dnešní Cheb je krásné historické město se spoustou zajímavých památek a určitě stojí za celodenní výlet. Můžeme začít třeba od nádraží. Vzhledem k tomu, že původní železniční stanice byla v dubnu 1945 při náletech těžce poškozena, byla v roce 1958 zahájena výstavba nového nádraží, které bylo slavnostně otevřeno 22. prosince 1962. Budova nádraží patří k nejvýznamějším dílům architekta Josefa Dandy (1906–1999), který zasvětil většinu své profesní dráhy železničním stavbám.

Z nádraží se můžeme vypravit na pěší zónu, která byla kompletně zrekonstruována v letech 2009 až 2011. Jednotícím prvkem celé pěší zóny je do dlažby vsazený kovový pás, který představuje časovou osu, kde jsou zachyceny významné události celé historie města. Časová osa nás dovede na horní část historického náměstí Krále Jiřího z Poděbrad k mohutné kovové Bráně času, která odděluje moderní pěší zónu od středověké části města.

Naskytne se nám nádherný pohled na náměstí s dominujícím Špalíčkem, skupinou středověkých kupeckých domů rozdělených Kramářskou uličkou. Špalíček vyrůstal od 13. století na místě kramářských bud a masných krámů. Podle nejstaršího zobrazení z roku 1472 je půdorys těchto dvou bloků v podstatě zachován do dnešní doby. Za Špalíčkem je Městské muzeum, kde byl v roce 1634 zavražděn Albrecht z Valdštejna.

Určitě navštivte Chebský hrad vystavěný kolem roku 1180 v románském slohu císařem Friedrichem Barbarossou a jehož dějiny jsou spojeny s mocným rodem Štaufů, z něhož vzešla řada římsko-německých králů a císařů.

Za shlédnutí stojí kostel sv. Mikuláše, původně románský kostel z 13. století, kostel sv. Bartoloměje, bývalý špitální kostel řádu Křižovníků s červenou hvězdou, který byl dostavěn roku 1414, Františkánský klášter s kostelem Nadebevzetí Panny Marie, kde je křížová chodba ze 13. až 14. století, budova Divadla z roku 1874.

Nádherné jsou Františkánské zahrady, kde jsou jako kuriozita umístěny v lapidáriu sochy Lenina, Fučíka, pohraničníka.

Město Cheb je zajímavé v každém ročním období a určitě stojí za návštěvu.Počasí na výlet