Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Žákovské parlamenty

Kategorie: Tiskové zprávy

Žákovské parlamenty


ŠKOLA PRO DEMOKRACII: DĚTI DISKUTOVALY S POLITIKY

26. 11. 2014 | tisková zpráva | CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

PRAHA (Senát PČR; 24. 11. 2014) – Zástupci 16 žákovských parlamentů se sešli na půdě Senátu, aby veřejnosti představili své nejúspěšnější projekty. 4. ročník slavnostní události „Škola pro demokracii“ se zúčastnili také politici (J. Pospíšil, H. Langšádlová, N. Nováková, J. Jermář), kteří v průběhu programu diskutovali se žáky. Předmětem diskuse bylo nejen občanské vzdělávání, ale i reakce na vystupování prezidenta Miloše Zemana.

Kromě prezentace žákovských projektů a diskuse mezi politiky a žáky byla cílem setkání i podpora občanského vzdělávání a demokracie jako takové. „Já osobně považuji činnost žákovských parlamentů i organizátorů této akce za nesmírně důležitou, jelikož demokracie je hlavně o silné skupině aktivních občanů, kteří, jak vidno, díky vám dorůstají“, řekl europoslanec Jiří Pospíšil. Do programu „Škola pro demokracii“ se od ledna 2014 mohou přihlásit zdarma všechny školy a deklarovat tak, že zapojování žáků do života školy a podpora žákovských parlamentů jsou pro danou školu důležité.

Všichni přítomní vyhlašovali ve svých kategoriích nejinspirativnější projekty:

 1. Cena za nejhezčí prezentaci: ZŠ Šrámkova, Opava
  Cena žáků za nejzajímavější projekt:
  ZŠ Zákupy (projekt Škola v obci)
  Cena učitelů za nejpřínosnější projekt:
  ZŠ Ruská, Litvínov (projekt Naše škola)

 1. Cena CEDU – Centra pro demokratické učení, o. p. s.: ZŠ T. G. Masaryka, Blatná (projekt Žákovská samospráva

V diskusi se pak žáci ptali, co senátora Jaromíra Jermáře přivedlo do politiky: „Politika proměňuje náš život a díky vztahu k první republice a tradici demokracie jsem si po listopadu 89 říkal, že je na co navázat.“

Poslankyně Heleny Langšádlové pak mimo jiné na to, jakým způsobem chce podpořit žákovské parlamenty: „Demokracie je dlouhodobý proces například Německo po nešťastných událostech po druhé světové válce vynakládá obrovské prostředky pro udržení a posílení demokracie. Finanční prostředky státu by měli jít na podporu organizací jako CEDU, přičemž důležitou roli při šíření občanského vzdělávání mají i veřejnoprávní média.“

Paní poslankyně Nina Nováková pak odpovídala i na rozruch budící dotazy směřující k prezidentu Miloši Zemanovi. Děti zajímalo, co ony samy mohou dělat, pokud nesouhlasí s tím, jak prezident reprezentuje naši zemi: „Pan prezident svými provokacemi ukazuje horší „já“ naší společnosti – vy můžete naopak posilovat lepší „já“ naší společnosti projevením svých názorů a svou aktivitou.“

Odkazy na uveřejněné zprávy o akci v médiích:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10498629597-zpravy-v-10 (čas 16:30)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10253066674-zpravy-ve-12/214411012001124 (čas 6:10)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/214411058061124 (čas 52:00)

http://www.barrandov.tv/video/26453-nase-zpravy-24-11-2014 (čas 17:01)

 

Ostatní informace:
Co je vlastně program „Škola pro demokracii“?

Škola pro demokracii je celonárodně platný titul. Titul náleží školám, které napomáhají aktivnímu zapojování žáků do života školy a jejího nejbližšího okolí. Zapojení žáků, učitelů i rodičů do života školy a do rozhodování o záležitostech, které se jich týkají, vede k formování školního společenství, což je provázeno posílením dobrých vztahů a zlepšením vzdělávacích výsledků. Zážitek přináležitosti ke společenství posiluje pocit odpovědnosti, podněcuje aktivitu, upevňuje vzájemný respekt a důvěru a zejména posiluje kvalitu budoucí demokracie v naší zemi.


Konkrétně pak žáci skrze žákovský parlament ve škole mapují svou školu v 8 různých oblastech a hledají řešení, jak některé věci, které by chtěli mít jinak, změnit. Činí tak svou vlastní aktivitou a o svých řešeních pak dávají ostatním školám vědět přes web www.skolaprodemokracii.cz, čímž dochází i ke vzájemné inspiraci mezi školami.


CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s.

Pořadatelem akce „Škola pro demokracii“ v Senátu je CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. – celorepublikově působící partner základních škol se zaměřením na vzdělávání pedagogů a žáků. Ukazujeme, jak formou žákovských parlamentů zapojovat žáky do života školy, a rozvíjet tak odpovědnost a schopnost se občansky angažovat.

Školám nabízíme podporu skrze vzdělávací materiály, semináře pro učitele, prožitkové kurzy pro žáky, činnost konzultačních center, které působí v každém kraji ČR a právě přes program „Škola pro demokracii“

 

 

Kontakty:

CEDU – Centrum pro demokratické učení, o.p.s.

Kosárkovo nábřeží 2,118 00 Praha 1, IČO: 02493799

Eliška Bucvanová, e-mail: eliska.bucvanova@cedu.cz, GSM: 603 428 487, www.skolaprodemokracii.cz

Tomáš Hazlbauer, tomas.hazlbauer@cedu.cz, 606 103 113, www.cedu.cz; www.zakovskeparlamenty.cz

Ukazujeme dětem, jak přijímat odpovědnost a jak se stát opravdovými občany.“


Tisková zpráva z 19. 12. 2012

PRAHA – Po třech letech spolupráce mezi lektory a učiteli ze 13 základních škol, kteří společně usilovali o perfektní práci žákovské samosprávy v každém kraji ČR, se začnou výsledky šířit i do ostatních škol v republice. V každém regionu (tedy blíže školám) vznikne Konzultační centrum pro práci se žákovskými parlamenty, které bude nabízet metodické materiály, akreditované semináře a především možnosti exkurzí, při kterých se návštěvníci budou moci podívat na zasedání funkčního parlamentu a sdílet zkušenosti s pedagogy. Termíny slavnostních zahájení fungování jednotlivých center, na kterých návštěvníci mohou získat nové metodiky zdarma, je možno najít níže v přehledné tabulce.


Žáci se o tom, jak být dobrým občanem mohou učit, avšak snazší i efektivnější je principy participační demokracie přímo zažívat ve škole. Občanské kompetence si mohou žáci osvojovat nejsnáze skrze činnost žákovských samospráv, kde se z nich nestávají, jak se někteří mylně domnívají, malí vychytralí politici, ale spíš zodpovědní občané.  V české republice má více jak 60% základních škol žákovský parlament či podobnou formu žákovské samosprávy, ale většina těchto parlamentů funguje jen formálně (neřeší podněty a náměty žáků, nemohou se reálně podílet na chodu školy nebo je silně a direktivně vedou dospělí a ne žáci).

V rámci projektu „Model respektujícího žákovského parlamentu“ byla spolupráce škol a CEDU dovršena vznikem Konzultačních center. Co je tedy Konzultační centrum, co nabízí a za co – jak vlastně funguje?

Konzultační centrum sídlí vždy na jedné základní škole v každém kraji ČR a je společným úsilím té které školy a Centra pro demokratické učení (CEDU). Není institucí ani právním subjektem, je snahou škol a CEDU pomáhat dalším školám v regionech při práci se žákovskými parlamenty.

Nabízí všem zájemcům především možnost navštívit školu a čerpat inspiraci z praxe zkušenějších škol. Každý z parlamentů (učitelů i žáků) v konzultačních centrech je samozřejmě sice na jiné úrovni, ale všechny mají co nabídnout a mnoho z nich je excelentní úrovni (dokládá to i názor Britské organizace Involver). Dále nabízí metodické materiály jak pro koordinátory žákovských parlamentů, tak pro třídní učitele a učitele občanské výchovy, ale i zápisníky pro členy parlamentu. Nebude-li ani toto stačit, je možné v konzultačním centrum uspořádat akreditovaný seminář, uspořádat školení pro sborovnu každé školy či prožitkový kurz pro žáky, nebo požádat o individuální podporu formou mentoringu a koučování.

Ceny se odvíjejí od toho, co učitelé budou chtít. To nejcennější – čerpání inspirace a praktická zkušenost škol je zdarma. Stejně tak jedinečné metodiky pro koordinátory parlamentů a zápisníky pro žáky se budou při otevírání Konzultačního centra rozdávat zdarma . Další materiály, vzdělávací semináře, prožitkové kurzy a individuální podpora jsou plně zpoplatněny (osmihodinové semináře za 1500Kč).

Fungování každého centra bude vždy založeno na stejných základech (praxe škol, metodické materiály, odborná školení), ale v každém kraji bude vždy fungovat podle možností té které školy, která je konzultačním centrem a na konkrétní poptávce v každém kraji.

Určitě se vyplatí se zúčastnit i otevření Konzultačních center (termíny a místa níže), jelikož na nich budete moci zdarma získat metodické materiály, absolvovat workshop a hlavně si osahat, jak právě ve vašem kraji bude centrum fungovat a zda vám má co nabídnout.


Centrum pro demokratické učení (CEDU)

CEDU se čtvrtým rokem systematicky věnuje metodické a vzdělávací podpoře výchovy k občanství na českých školách (CEDU je vzdělávací sekcí GEMINI, o. s.).  Náš tým lektorů je sestaven jak z aktivních pedagogů, tak z metodiků, kteří PedF UK či FF vystudovali. V posledních letech se specializujeme na žákovské parlamenty a všechny jejich odnože (školní parlament, žákovská rada, studentská rada…), práci v třídnických hodinách, rozvoj demokracie ve škole skrze průřezové téma Výchova demokratického občana.

Ve všech krajích ČR pořádáme:

 • vzdělávací semináře a workshopy pro učitele ZŠ a SŠ
 • prožitkové kurzy pro žáky ZŠ a SŠ (adaptační i na míru členům parlamentu)
 • skupinové supervize
 • individuální mentoring a koučing
 • odborné konzultace

Dlouhodobě spolupracujeme se ZŠ Kunratice a FZŠ Táborská (koordinace tamějších parlamentů a výuka) a v rámci našich projektů v roce 2011 intenzivně spolupracujeme s dalšími více jak 20 školami ze všech 13 krajů ČR.


Model respektujícího žákovského parlamentu

Cílem projektu je zavést na ZŠ efektivně fungující žákovský parlament, který cíleně a záměrně vychovává žáky ke vzájemné toleranci a respektu, k obraně lidských práv a k mezikulturní citlivosti a vede k podpoře integrace sociokulturních menšin do života školy.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.Počasí na výlet