Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Obnova hradu Bečov

Kategorie: Tiskové zprávy

TISKOVÁ ZPRÁVA

Praha, 10. 12. 2012

Vyhlášení výsledků architektonické soutěže
o návrh na obnovu hradu Bečov

Architektonická soutěž Národního památkového ústavu o návrh na koncepční a celkové řešení záchrany a využití dosud nepřístupné části areálu horního hradu Státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou zná svého vítěze.


Architektonická soutěž o návrh proběhla v rámci projektu „Bečov nad Teplou – příkladná obnova hradu a přilehlých objektů pro prezentaci památkové péče formou vzdělávacích programů“,  jehož cílem je nejen příkladná památková obnova a zpřístupnění hradu, ale také vlastní proces realizace. Státní hrady a zámky ve správě NPÚ jsou totiž ideálními modelovými pracovišti, na kterých je možné aplikovat a experimentálně ověřovat postupy a procesy nejvyšší možné odborné úrovně. Z tohoto důvodu byla jako způsob výběru nejvhodnějšího zhotovitele projektové dokumentace zvolena architektonická soutěž o návrh.


Soutěž byla oznámena 29. června 2012, termín odevzdání soutěžních návrhů byl 11. září 2012. Doručeno bylo celkem 16 soutěžních návrhů, 6 z nich bylo z důvodu závažného porušení soutěžních podmínek vyřazeno. Do užšího hodnocení tak postoupilo celkem 10 soutěžních návrhů.


tiskova-konference-vyhlaseni-vysledku-souteze-praha-10-12-2012-foto-k-rozinkovaPorota složená z odborníků Národního památkového ústavu, Ministerstva kultury ČR i nezávislých specialistů zasedala 22. října 2012. Posuzována byla především komplexní architektonická kvalita návrhů, prokazatelné naplnění principů současné ochrany památek a respektu k autenticitě, ale také ekonomická a realizační přiměřenost zvoleného řešení v kontextu Národní kulturní památky i zohlednění provozně bezpečnostních parametrů.

Na základě těchto hodnotících kritérií porota rozhodla o výběru nejvhodnějšího návrhu, dle § 106 odst. 9 ZVZ, takto:

autor-vitezneho-navrhu-arch-m-cikan-atelier-mca-s-r-o-foto-petr-skalaZadavatel jako nejvhodnější vybírá soutěžní návrh evidovaný pod pořadovým číslem 2,  který podal MCA atelier  s.r.o, IČO 27418634, Dykova 1, 101 00 Praha 10.
Podrobné informace k projektu obnovy hradu Bečov jsou dostupné na webu http://www.castlebecov.eu, kde lze sledovat aktuální stav probíhající obnovy, a v oddílu „ke stažení“ je možné získat také digitalizovanou publikaci Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace.

V rámci popularizace projektu bude od 16. ledna do 17. února 2013 v prostorách Národního technického muzea realizována unikátní společná výstava NPU a NTM, která kromě soutěžních návrhů představí také nerealizované návrhy význačných českých architektů 19. a 20. století.

Záchrana a obnova Státního hradu a zámku Bečov bude ukončena v roce 2015 celkovým zpřístupněním celého areálu.

Státní hrad a zámek Bečov
Zámecký a hradní areál v Bečově nad Teplou tvoří svým dochovaným středověkým hradem pánů z Oseka z počátku 14. století, upraveným renesančním palácem Pluhovským a barokním zámkem Questenberků z 18. století unikátní architektonický celek. V roce 1985 byl pod podlahou hradní kaple za dramatických okolností objeven relikviář sv. Maura – mimořádná románská zlatnická památka z počátku 13. století, kterou odborníci řadí svým významem hned za české korunovační klenoty. Právě relikviáři sv. Maura a jeho náročné restaurátorské záchraně je věnována expozice v prostorách zámku. Do roku 2015 je plánováno také zpřístupnění prostor výjimečně autentického, středověkého horního hradu, včetně jeho okolí.

Národní památkový ústav a památky v jeho správě

Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR.  Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče v České republice plní NPÚ také povinnosti vyplývající ze správy více než stovky státních památek. Většina z nich je veřejnosti přístupná a z konvolutu památek přímo ve správě NPÚ je 7 zapsáno na Seznamu světového dědictví UNESCO: zámecký komplex Český Krumlov, zámek Litomyšl, zámek Telč, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou, zámky Valtice, Lednice a Janův Hrad v rámci Lednicko-valtického areálu, Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Národní památkový ústav v rámci zpřístupněných hradů a zámků pečuje také o cca tři čtvrtě miliónu sbírkových předmětů a pro zámecké i hradní areály jsou typické rovněž historické zahrady a parky.

Mimořádně významnou složku kulturního dědictví tvoří kostely, kláštery a další řeholní domy. V úplné nebo částečné správě Národního památkového ústavu jsou významné klášterní areály např. Plasy, Kladruby u Stříbra nebo Doksany. Nedílnou součástí kulturního dědictví je i vesnická lidová stavební tvorba (NPÚ spravuje památky lidové architektury Zbečno, Hamouzův statek, skanzeny Zubrnice,Vysočina a Příkazy), ale do nedávna i odmítané technické památky 19. a 20. století, které vtiskly našim městům a krajině nezaměnitelný ráz. NPÚ spravuje unikátní technickou NKP v Ostravě – Důl Michal. Další podrobnosti o instituci na www.npu.cz.


Kontakty:

Mgr. Dita Roubíčková, tiskový referát NPÚ, 257 010 207, 724 511 225, roubickova.dita@up.npu.cz

Mgr. Tomáš Wizovský, kastelán SHZ Bečov a koordinátor projektu příkladné obnovy, 353 999 394,

606 666 423 kastelan@zamek-becov.cz


Fotografie:

Tisková konference – vyhlášení výsledků soutěže Praha 10.12. 2012, foto K. Rozinková

Autor vítězného návrhu arch. M. Cikán, atelier MCA s.r.o., foto Petr Skála
Počasí na výlet