Dobré tipy

Kontakt

Provozovatel zpravodajského portálu info KV: Bohuslav Smítka

E-mail: infokv@seznam.cz

Mobil: +420 736 687 050

 

Kdo hledá najde

Josef Lada

Kategorie: Tiskové zprávy

Galerie umění Karlovy Vary

příspěvková organizace Karlovarského kraje, Goethova stezka 6,

360 01 Karlovy Vary, IČO 66362768, č. ú. 5165900237/0100

tel: 353 224 387, e-mail: info@galeriekvary.cz

 

Tisková zpráva

Svět Josefa Lady

Pořadatel                                                 Galerie umění Karlovy Vary,
přísp. organizace Karlovarského kraje

Místo konání                                           Goethova stezka 6, Karlovy Vary

Termín                                                    8. 11. 2012 – 21. 1. 2013;
vernisáž ve čtvrtek 8. 11. 2012 v 17 hodin

Koncepce výstavy, text katalogu           PhDr. Eva Neumannová

Otevírací doba                                       
otevřeno denně mimo pondělí 10 – 17 hodin; vstupné 40,-/20,- Kč

Doprovodný program                           
Interaktivní programy pro ZŠ, 14. 11. – 11. 12. 2012

Povídání s Josefem Ladou, vnukem autora, leden 2013


Galerie umění Karlovy Vary připravila pro vánoční čas výstavu jednoho z nejznámějších kreslířů  a ilustrátorů dětských knih – JOSEFA LADY. portret_jl1Obsáhlá expozice téměř 150 děl prezentuje část umělcovy pozůstalosti zapůjčené od umělcova vnuka, další díla především z raného období jsou z Památníku národního písemnictví a několik děl z Národní galerie v Praze.

Tvorba Josefa Lady (17. 12. 1887 – 14. 12. 1957), který pocházel z vesnice, z Hrusic, má své kořeny právě v dětství prožitém na venkově, v přírodě. Lada vychází sice z reality, z reálného prostředí, avšak zobrazuje své touhy, sny, představy o idylickém venkovském životě. S nadsázkou a dávkou laskavého humoru zachycuje dětské hry různých ročních období, lidové zvyky a slavnosti, které dávno vyvanuly, krajinu s bílým kostelíkem nad vsí, rybníčky s vodníkem i polidštěná zvířata. Ladovské scenérie, které dávno neexistují, jsou uloženy hluboko v každém z nás.

lada4Ladovy kreslířské začátky jsou úzce spojeny s ilustracemi a karikaturami pro časopisy. Jeho kresby se objevovaly na stránkách Veselé Prahy, Klíčení, Chuďase, Humoristických listů, Besídky mladých,
v Karikaturách, v časopise Kopřivy, později v Šibeničkách a Českém slovu, patnáct let přispíval do nedělní přílohy Kvítko z čertovy zahrádky.


lada3

Ještě před 1. světovou válkou se Lada zapojil do knižní ilustrace, z níž se později stalo těžiště jeho práce. Kromě mnoha pohádek a knih pro děti, které sám napsal: Moje abeceda (1911), Veselý přírodopis (1917), O Mikešovi (1934-36), O chytré kmotře lišce (1937 a 1948), Bubáci a hastrmani (1939, 1953), Nezbedné pohádky (1946), Josef Lada dětem (1952), doprovázel kresbami i knihy jiných autorů (K.J. Erbena, J. Mahena, J. Haška, J. Seiferta, V. Říhy, ad.) Proslavil se zejména ilustracemi Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka (1923-25, byly vydány ve více než 40 zemích), ale i děl K. H. Borovského – Křtu sv. Vladimíra (1923), Tyrolských elegií či Krále Lávry (obě 1947).

lada2Ladovo kresebné dílo tvoří okolo 15 tisíc ilustrací a asi 400 volných obrazů, spolupracoval s kresleným, loutkovým i hraným filmem, navrhoval divadelní výpravy. Velkou část svého mimořádně rozsáhlého díla věnoval dětem. Josef Lada byl nejen malířem, kreslířem, ilustrátorem, ale i spisovatelem, jevištním výtvarníkem, karikaturistou, scénografem. Svým nezaměnitelným kreslířským stylem vytvořil laskavý obraz české vesnice a jejích obyvatel, na který i v dnešní době hledíme s obdivnou nostalgií.

Eva NeumannováPočasí na výlet